CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Giải chạy chào mừng 05 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

21:10:49 18/08/2023 1252 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Giải chạy chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - CMSC RACE 5 YEARS được tổ chức nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách của CBCNV-NLĐ Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc; tăng cường rèn luyện nâng cao sức khỏe để phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Chi tiết trong file đính kèm.

127-GM-UBQLV.pdf

(84-24) 3577 2047
messenger icon