CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Công ty cổ phần VIMC Logistics phải là hạt nhân kết nối chuỗi sinh thái của VIMC

14:15:00 16/04/2024 533 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục
Đây là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Trung - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tại Hội nghị người lao động Công ty cổ phần VIMC Logistics năm 2024 vừa được tổ chức vào chiều ngày 15/4/2024.

Đồng chí Lê Quang Trung - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch, về phía VIMC Logistics có đồng chí Mai Lê Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó TGĐ phụ trách, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của 41 đại biểu đại diện cho đoàn viên, NLĐ Công ty.

Do chịu tác động chung trong lĩnh vực logistics trong nước và thế giới cùng với sự thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty, hoạt động SXKD năm 2023 của VIMC Logistics tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, NLĐ với các nhóm giải pháp về tìm kiếm thị trường, tiết giảm chi phí, cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo của VIMC nên Công ty vẫn đạt được một số kết quả nhất định, trong đó lợi nhuận tăng, việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ được đảm bảo.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và NLĐ Công ty trong năm 2023, đặc biệt là sự bứt phá ở 6 tháng cuối năm, nhất trí với các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch VIMC Logistics đặt ra cho năm 2024, Phó Tổng giám đốc VIMC Lê Quang Trung đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty hoàn thiện cơ cấu tổ chức và con người để đáp ứng với yêu cầu mới; đẩy mạnh triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nghiên cứu đầu tư cơ cấu nguồn lực cho phù hợp để chủ động trong sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình nội bộ; tiếp tục đổi mới nền tảng công nghệ thông tin, phát huy đổi mới sáng tạo, thực hành Kaizen, tạo động lực để hiệu quả kinh doanh được cao hơn.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chia sẻ với những khó khăn, ghi nhận những kết quả đạt được năm 2023 của VIMC Logistics. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty và Đại hội công đoàn cơ sở tới đoàn viên, NLĐ; phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động và quản lý giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí”… phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, triển khai các hoạt động nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các giải pháp đã được thống nhất thông qua tại Hội nghị, đồng chí tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2024./.

(84-24) 3577 2047
messenger icon