CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Thanh lý tài sản đã qua sử dụng

10:22:42 17/03/2023 1176 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Công ty CP VIMC Logistics đang có nhu cầu bán thanh lý một số tài sản đã qua sử dụng (chi tiết như file đính kèm). Mọi đơn vị/tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: 
Công ty CP VIMC Logistics
Địa chỉ: P405 toà nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, Hà Nội
Điện thoại: 02435772048
Hotline: 0365022066

/Data/files/Th%C6%B0%20m%E1%BB%9Di%20quan%20t%C3%A2m%20mua%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n%20thanh%20l%C3%BD%20t%E1%BA%A1i%20VIMC%20Logistics.pdf

(84-24) 3577 2047
messenger icon