CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

10:28:15 25/03/2024 640 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đông Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thương niên 2024.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

CBTT Tai liệu Họp DHCD (sign) (full).pdf

(84-24) 3577 2047
messenger icon