CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

08:30:00 22/02/2024 652 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

TB chot DSCD 2024 (sign).pdf

(84-24) 3577 2047
messenger icon