CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

14:46:00 16/04/2024 651 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đông Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

CBTT NQ + BB + Tai lieu DHCD 2024 full (signed).pdf

 

 

(84-24) 3577 2047
messenger icon