CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

15:51:24 14/04/2023 1521 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đông Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

/Data/files/BB%2BNQ%20DHCD%202023_scan_pdf%20(%20SIGN).pdf

 

(84-24) 3577 2047
messenger icon