CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

09:11:54 13/07/2023 719 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đồng Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

CBTT_HĐDV kiem toan 2023 (Sign)

(84-24) 3577 2047
messenger icon