CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Báo cáo tài chính Quý II - 2023

08:33:11 18/07/2023 732 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đồng Báo cáo tài chính Quý 2 - 2023

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

BCTC quy 2 - 2023

(84-24) 3577 2047
messenger icon