CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Báo cáo tài chính bán niên 2023

16:50:04 15/08/2023 996 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

BCTC ban nien 2023.pdf

 

(84-24) 3577 2047
messenger icon