CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2023

13:25:29 19/01/2024 1023 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4-2023.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

BCTC Quy 4-2023.pdf

(84-24) 3577 2047
messenger icon