Thông báo thay đổi nhân sự, bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty

15:42:03 15/08/2023 565 字体大小

Model.C_Title
Mục lục

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty cổ phần VIMC Logistics xin gửi tới quý cổ đông Thông báo thay đổi nhân sự, bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

CBTT_PTGD Mr Tu (Sign).pdf

(84-24) 3577 2047
messenger icon