VIMC Logistics Joint Stock Company
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

29/11/2023 1142

vimclogistics.com.vn

Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Công ty CP VIMC Logistics nhiệt liệt chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Tuổi trẻ VIMC – Một nhiệm kỳ mới với quyết tâm và khí thế mới

09/09/2022 1353

vimclogistics.com.vn

Tuổi trẻ VIMC – Một nhiệm kỳ mới với quyết tâm và khí thế mới

Đoàn thanh niên Cộng sản Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và trực thuộc Đoàn Khối DNTW, hiện nay Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có tổng số 470 đoàn viên, có 12 đơn vị, gồm: 4 Đoàn cơ sở, 8 Chi đoàn cơ sở, 12 Chi đoàn trực thuộc; hoạt động tại Trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và tại các doanh nghiệp thành viên.

VIMC Logistics tiếp tục tập trung vào các hoạt động cốt lõi

09/09/2022 1470

vimclogistics.com.vn

VIMC Logistics tiếp tục tập trung vào các hoạt động cốt lõi

Theo đó, năm 2022, VIMC Logistics đặt mục tiêu doanh thu hơn 302 tỷ đồng với lợi nhận trước thuế là 11 tỷ đồng. Sở dĩ mục tiêu kế hoạch đặt ra khiêm tốn so với năm 2021 theo lý giải của lãnh đạo doanh nghiệp này là do nhận định kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, khó khăn.

(84-24) 3577 2047
messenger icon